Дейности

Работим в следните направления:

 • Развитие на образованието, ученето през целия живот и валидирането на неформалното и самостиятелно учене
 • Научни и приложни изследвания в областта на обществените науки
 • Активно участие в международни проекти и програми
 • Иновации, прилагане на информационните и комуникационните технологии и повишаване на управленската култура
 • Насърчаване на предприемачеството, създаването на микро-предприятия и самонаемането
 • Устойчиво развитие
 • Развитие на гражданското общество и европейското гражданство в България, активно участие в процесите на формиране на гражданското общество и борба с корупцията
 • Интегриране на младите хора в обществото и насърчаване на тяхната инициативност
 • Подпомагане социалната интеграция на малцинствата и уязвимите групи в обществото
 • Работа с хора в неравностойно социално положение чрез осигуряване на равен достъп до образователните услуги
 • Управление на човешките ресурси и повишаване качеството на човешкия капитал
 • Възможности за квалификация и преквалификация чрез присъствени и онлайн обучения

Последни новини

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

[30.03.2017] Стартира проект "Интегриран модел за ...

Сдружение "Международен институт по мениджмънт” сключи договор за ...

[19.12.2016] Oнлайн проучване за обществените ...

С официалното стартиране на онлайн проучване за обществените възприятия на ...

Последни проекти

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

През последните години проблемът с липсата на „основни умения“ на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

През последните години проблемът с липсата на „основни умения“ на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

През последните години проблемът с липсата на „основни умения“ на ...

Валоризиране на неформалното и ...

Валоризиране на неформалното и ...

Проектът е създаден в контекста на Препоръката на Европейския съвет от 20 ...

Интегриран модел за активиране на ...

Интегриран модел за активиране на ...

Проект ПРОФИЛ е финансиран от Европейския социален фонд на Европейския ...