Днес се проведе третото местно събитие по проект SE-HUB в България. В него взеха участие бъдещи млади социални предприемачи от Финансово-стопанската гимназия „Васил Левски“ в град Добрич. С учениците, които в рамките на своето средно образование изучават и модул по предприемачество, обсъдихме тяхното виждане за възможностите на социално отговорния бизнес в България, също така им представихме изготвените в рамките на проекта материали. Те проявиха засилен интерес към разработения наръчник с насоки и събраните добри практики в сферата на социалното предприемачество.