Разработените по проект Workplace Basic Skills ресурси и как да се възползвате от тях, може да видите в това кратко видео:
 
Този видео клип е създаден в рамките на проект Workplace Basic Skills, финансиран по програма Еразъм + с подкрепата на Европейската комисия, № договор: 2018-1-DE02-KA204-005032.