Да общуваме с уважение: преподаване на бизнес етикет и междукултурна комуникация във висшите училища и центровете за професионално обучение в Евро-Средиземноморския регион

Период на изпълнение:
01.02.2011 – 31.08.2011
Каква е целта на проекта?

Основната цел на проекта бе да разработи учебен план по бизнес етикет,
свързан с културните и религиозни различия, да популяризира междукултурен
диалог и да подобри комуникационните техники и методи в интеркултурната
среда на евро-средиземноморския регион.

Какво насърчи?

Проектът насърчи и реализира уважение към културните и религиозните аспекти чрез създаване на възможности за широк междукултурен диалог.

Основна част от това бе проведеното обучение за изучаване на културните и религиозни различия, стереотипи, навици и невербална комуникация, в  която участваха студенти от България и Палестина. Това неимоверно предизвика голям интерес с оглед специфичния статус на Палестина.

Партньори:
  • Висше учлище “Международен колеж”
  • Ислямски университет Газа, Палестина