“Култура за устойчиво човешко развитие: преодоляване на безработицата сред младите хора чрез обществено-културни проекти”
Повече за проекта, дейностите и въздействието му върху социума открийте в брошурата.