От 22 до 24 юни, 2016 г. в кампуса на Институт за приложни изкуства на Budapest Metropolitan University в Будапеща ще се проведе Академия на креативното поколение, в която ще се включат 13 участника от страните Кения, Намибия, ЮАР и Ботсвана, 10 местни участника от Унгария, както и общо над 7 лектора от България и страната – домакин. Събитието се състои в рамките на проект „Умения за управление на изкуствата: Отворени образователни ресурси и учене чрез преживяване в подкрепа на младежкото предприемачество и заетост в областта на изкуствата и творческите индустрии“ (SMART), който се реализира с финансовата подкрепа на програма „Еразъм +“ на Европейската комисия. Водещ партньор е Сдружение „Международен институт по мениджмънт“ – Варна.

Ключова цел на Академията е да предостави на включените лица нови знания в областта на арт-мениджмънта, творческите индустрии, предприемачеството и арт-базирани инициативи, водени от социалното въздействие. Освен това, в рамките на събитието чрез интерактивен диалог с участниците и други похвати ще се идентифицират основните проблемни области на целевите сектори сред страните партньори по проекта, както и нуждите и потребностите на младите хора там, за да се определят най-добрите инструменти, които да насърчат младежите за по-добро опознаване на изкуствата и творческите индустрии, и включване в някаква форма на заетост в тези сектори. За целта, в по-нататъшна фаза на проекта ще бъдат разработени висококачествени отворени образователни ресурси, чиято форма, съдържание и конкретна насоченост ще бъдат дефинирани именно в рамките на настоящата Академия.

Програмата на Академията на креативното поколение предвижда презентации за въвеждане в целите и предназначението на обученията в областта на изкуствата и креативните индустрии, ролята на тези сектори за икономическо и социално развитие, както и инструментите за утвърждаване на тяхната роля в обществото. Планира се и посещение на ключови центрове и институции, представящи и промотиращи изкуството и творческите индустрии. В заключителната част на събитието, участниците ще посетят бизнес – инкубатор, насърчаващ предприемаческата дейност в креативните сектори.

Събитието ще приключи с връчването на сертификати, а на 25 юни тринадесетте участника от Африка ще потеглят към Варна и Добрич, България за включване във второто събитие по проекта – Уъркшоп за изграждане умения на креативното поколение, който ще се проведе от 26 до 29 юни 2016 г. и ще акцентира върху обучението чрез преживяване. В рамките на работната среща в България участниците ще бъдат въведени в тънкостите при организиране на събития – изложби, фестивали и конференции със специален акцент върху кулинарните изкуства. В последният ден на мероприятието (29 юни 2016 г.) в град Добрич ще се проведе Международна кулинарна изложба, с чиято организация и промотиране ще бъдат ангажирани както 13-те гости, така и 10-те български участника.

attachment_1466677988