Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на адрес: гр. Добрич, ул. „България“ №3, ет. 2, зала 203

В рамките на събитието ще бъдат представени:

– изследвания и обмена на добри практики в областта на социалното предприемачество, социалните иновации и корпоративната отговорност;

– иновативни учебни програми, учебни материали и електронна платформа за обучение;

– модел на процедура за сертифициране на умения и компетентности, придобити от доброволци чрез участие в инициативи за корпоративна отговорност;

– примери за инициативността и участието на младите хора в доброволчески инициативи и в проекти в полза на местните общности;

– интересни и успешно реализирани идеи за социално предприемачество и корпоративна социална отговорност ще представят Висше училище по мениджмънт, Международна младежка камара, „Социална чайна“,  Фондация „Ръка за помощ“ и „Пенсионно осигурителна компания“ АД.

За повече информация и участие:

тел.: + 359 58 655 626, + 359 58 655 628

факс: + 359 58 605 760

моб. тел. + 359 885 398 643

е-mail: best.project.2017@gmail.com

Конференцията се провежда в рамките на проект „Бизнес образование за устойчивост: Преподаване на Корпоративна социална отговорност и Социално предприемачество за устойчиво и регионално развитие“ (BEST) по Договор №2014-1-BG01-КА200-001694, финансиран по програма ЕРАЗЪМ+, Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” –  дейност „Стратегически партньорства“, сектор “Висше образование”.

Повече информация за проекта можете да откриете на интернет страница: http://education4sustainability.eu