YU-CULT

Култура за устойчиво развитие: Справяне с безработицата сред младите хора чрез местни културни проекти

Период на изпълнение:
01.10.2013 – 30.09.2014
Какви са целите на YU-CULT

Целта бе да се обединят млади хора от Европа и Африка, насърчавайки ги да вземат активно участие в културния живот на техните общности, и по този начин да се увеличи потенциала за обществено-културни и креативни дейности като способ за борба с младежката безработица. Преки участници в проекта бяха 30 младежи и 13 младежки работници, които се включиха в тридневен семинар в южноафриканската столица Йоханесбург през м. ноември 2013 г., както и в петдневна младежка академия, която се проведе в гр. Добрич през м. юни 2014 г.

Защо е полезен YU-CULT

Младите хора имаха възможност не само да се опознаят, но и да дискутират теми, свързани с ролята на културата, използването на социални медии, планирането, управлението и финансирането на културни проекти. Дебатите бяха базирани на презентации, представени от експерти от страните-партньори по проекта. Наученото по време на двата семинара бе приложено на практика в рамките на две пилотни културни дейности – международен младежки фестивал и видео-проект. Фестивалът даде поле за изява на талантите на младите хора, които представиха песни, танци, поезия и театър, както и своята кухня, приготвяйки традиционни ястия от родните си места по време на кулинарно изложение в рамките на фестивала.

Видео от YU-CULT

Младежите взеха участие и във видео-проект, резултат от който бе DVD със 16 интервюта, разказващи историите на млади хора, занимаващи се с креативни дейности, и споделящи своя опит, постижения, както и трудностите, които са срещнали по пътя си.

Yu-CULT movie Interviews
Партньори

YU-CULT е съвместно начинание на следните организации:

  • Европейски дом Славонски брод (Хърватия)
  • Джуниър Ачийвмънт JASA (ЮАР)
  • Съвет на НПО Нгамиланд (Ботсвана)
  • TYSEN (Танзания)
  • YouNet (Италия)

Проект 2018-3794/ 001-001 е съфинансиран от Програма “Еразъм+” КД2, Изграждане на капацитет в областта на младежките дейности