От 23 до 29 юни в сградата на Висше Училище „Международен Колеж” – гр. Добрич ще се проведат Младежка Работна Академия и Младежки Фестивал „Местна култура, глобално бъдеще: Европа среща Африка” в рамките на проект „Култура за устойчиво човешко развитие: Справяне с безработицата сред младите хора чрез местни културни проекти”, реализиран по Програма „Младежта в действие” с финансовата подкрепа на Европейския съюз. В проекта участват НПО от три европейски и три африкански държави – България, Италия, Хърватия, Южна Африка, Ботсвана и Танзания, като водещият партньор е Международен институт по мениджмънт (МИМ) – гр. Варна.

По време на едноседмичната Работна Академия ще бъдат проведени дискусии и интерактивни игри на различни теми, свързани с международни културни политики, финансов мениджмънт, развитие, планиране, координиране и управление на младежки културни проекти, правилно използване на ИКТ, социални медии и др. Лектори по горепосочените теми ще са експерти от Италия, Хърватия и България. На 25 юни е планирано посещение на културна институция в гр. Варна, където участниците в проекта ще имат възможност да се запознаят с практическото приложение на културни проекти, както и с актуалните културни въпроси, по които се работи в гр. Варна.

След края на Работната Академия ще се проведе Младежки Фестивал, включващ концерт „Европа и Африка се срещат: звуци и цветове през погледа на младежта” на 28 юни и кулинарно изложение „Европа – Африка се срещат: кулинарна култура” на 29 юни. И в двата дни на фестивала ще бъде изнесен информационен щанд на Център за подкрепа на доброволци в Африка, който ще информира за проекта и Програма „Младежта в действие”, както и за възможностите за участие на доброволци в проекти в Африка.

Събитията са без вход и всеки желаещ да научи повече за културните политики на Европейския съюз, управлението на младежки културни проекти, както и да опознае духа, традициите и кухнята на Африка, е добре дошъл!

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.