Сдружение „Международен институт по мениджмънт“, град Варна, кани всички заинтересовани да вземат участие в Трудова борса за представяне на свободни работни места, с гъвкаво работно време и възможности за самонаемане.

На 10 декември (понеделник) Сдружение „Международен институт по мениджмънт“, Варна, организира Трудова борса, с акцент върху представянето на гъвкави форми на заетост и възможности за самонаемане. Специално внимание ще бъде отделено на насърчителни мерки за безработните лица, включително и младежи от представител на Дирекция Бюро по труда – Варна.

Събитието ще се проведе от 10:30 часа в конферентната зала на Висше училище по мениджмънт (град Варна, ул. „Оборище“‘ 13А, ет. 4, зала 410а).

Участие ще вземат и работодатели от град Варна, които ще представят своите компании и свободните работни позиции, които предлагат. Трудовата борса е подходяща за младежи, безработни хора и всички заинтересовани страни, търсещи работа на смени или почасово.

За участие е необходимо да направите предварителна регистрация, като за целта може да изпратите своето потвърждение на е-мейл: project.profil.mim@gmail.com.

Участието е безплатно!

Програма за събитието може да откриете на интернет страницата на проекта:  http://profil-blog.mimbg.org/, секция „Събития“.

Проект: BG05M9OP001-2.005-0149-С02

Интегриран модел за активиране на професионалните и личностните умения за заетост и социално включване /ПРОФИЛ/