Младите европейци гласуват против демократичния дефицит в ЕС (VOTE EU)

Период на изпълнение:
01.12.2013 – 30.11.2014
За какво е VOTE EU?

VOTE EU цели да промотира европейската гражданска принадлежност в настоящите и потенциални страни-членки на Общността, да насърчи включването на младите европейци в демократичния живот на Европа и по-конкретно да ги мотивира да участват в изборите за Европейски парламент.

Този проект е партньорска инициатива на 10 неправителствени организации от България, Италия, Хърватия, Полша, Румъния, Македония и Босна и Херцеговина.

Какъв е приносът на VOTE EU?

Основен елемент в работната програма на проекта бе организирането на две симулационни ролеви игри, в рамките на които младежи пресъздадоха изборите за Европейски парламент.

Двудневна ролева игра бе проведена в гр. Добрич (България), а в гр. Задар (Хърватия) се проведе еднодневна ролева игра. По време на тези симулационни упражнения младите участници подобриха знанията си за институциите на ЕС, за собствените си права като европейски граждани и за възможностите, които им се предоставят да участват в демократичния живот в ЕС и да влияят на бъдещето на Обединена Европа.

Поредицата от събития и симулационни игри с интерактивен характер привлякоха над 200 младежки лидери, които взеха активно участие в дискусионни панели, две ролеви игри–симулации на Европейския парламент (състояли се съотв. в България и Хърватия), музикален фестивал под мотото „63 години не са достатъчни! Гласувай за своята Европа на свобода и стабилност!“. Дискусионно събитие, проведено в Босна и Херцеговина, пък сравни основните политически течения на страната с тези на Европейския съюз, съобщиха организаторите за Moreto.net.

Разработения и разпространен в рамките на проекта „Европейски младежки паспорт“ информира за важни факти за ЕС и Европейския парламент (ЕП), изборите за ЕП, както и за правата и отговорностите на всеки гражданин на Общността. Визията на „паспорта“ напомня за истински европейски документ за самоличност и стимулира европейската принадлежност на притежателя си.

Партньори
  • YouNet (Италия)
  • Work in Progress (Италия)
  • Youth4Youth (италия)
  • Европейски дом Славонски брод (Хърватия)
  • Сдружение за неформално образование “Меритум” (Полша)
  • Фондация за демокреация Ratiu (Румъния)
  • IPAK – Младежта гради бъдеще (Босна и Херцеговина)
  • YFE (Македония)
  • PRONI Център за младежко развитие (Босна и Херцеговина)

Проект 2013 – 2833, Програма „Европа за гражданите“ на Европейския съюз