МОБИЕЙДЖ: Европейски ресурсни центрове за възрастни хора, живеещи извън страната си на произход

“MOBIAGE” създава мрежа от дистанционни центрове, които да обслужват граждани на Европейския съюз на възраст над 50 години, избрали да живеят в България и Румъния.

Европейските ресурсни центрове подпомагат тези граждани в изучаването на езика на страната-домакин, местната култура и обичаи, предоставят правни и административни консултации, създават възможности за участие в доброволчески инициативи и  по-бърза  интеграция в страните на пребиваване.

Период на изпълнение:
01.12.2007 – 31.12.2010
Целите на МОБИЕЙДЖ
Основна цел на проекта:
Да промотира мобилността и социалната интеграция на възрастните хора, когато сменят местожителството си в различна страна от ЕС.
Проектът е насочен към интегрирането на възрастните мигранти, които в последните пет години откриха красотата и спокойствието на българските и румънските села в трансграничния регион България – Румъния. Музикален уъркшоп, блус група The End, езикови школи, семейни хотели и ресторанти, са само част от перспективите за успешно включване в социалния живот и реализиране на трудовия пазар, които възрастните граждани на Европейския съюз откриват тук.
Ценността на МОБИЕЙДЖ като добра практика беше призната и на европейско ниво. Проектът получи трета награда на международна конференция, провела се в Бон в края на септември 2008 г. Включен е и в брошура за добри практики, разработена от Министерството на поколенията, семейството, жените и интеграцията на провинция Северен Рейн, Вестфалия, Германия.
Организираните събития се радваха на голям интерес от страна на новозаселилите се чужденци, местните общини, неправителствените организации и медиите. През април 2008 г. се проведе конференция за мобилизиране на целевата група, на която присъстваха 80 англоговорящи мигранити, живеещи в района на Добрич, предимно от Великобритания и Холандия. Споделените от тях проблеми, които срещат при интеграцията си в малките населени места в България, начертаха основните области, в които екипът трябваше да насочи усилията си – изучаването на български език, трудностите с административните документи, комуникацията с полиция и доставчици на комунални услуги, възможността да се използват здравната и социална система.
Какви са ползите от проекта?

Експерти лингвисти към Висше училище „Международен колеж” разработиха специална езикова платформа за дистанционно изучаване на български, румънски, датски, унгарски и италиански език. Тестването на системата беше истинско предизвикателство за възрастните мигранти, които с удоволствие и голям ентусиазъм се включиха в триседмичния курс на обучение. 23 англоговорящи заселници успешно преминаха това изпитание и вече със сигурност общуват по-лесно със своите български съседи.

По време на курса своята изява получи и новосформираната международна блус група The End Blues Band, съставена от участници в проекта и езиковия експерт Драго Цукев. Интернационалният музикален проект се превърна в истинска атракция и дори посвети една от своите песни на МОБИЕЙДЖ. Средната възраст на членовете на The End Blues Band е над 50 години, а емоционалните им и енергични изяви на живо печелят симпатиите не само на хора от тяхното поколение, но и на много младежи. Интересът към групата доведе и до организиране на музикален уъркшоп по северноамерикански вокални интерпретации за студентите във Висше училище “Международен колеж”, ръководен от известния холандски композитор и музикант Алан Лориар, основател на The End Blues Band.

Резултати от проекта:

В края ноември 2008 г. беше открит Ресурсен център, който предоставя консултации, административна помощ на новозаселилите се и ще предоставя възможност за изучаване на български език чрез дистанционната езикова система. Същите услуги са достъпни и он-лайн чрез портал www.mobiage.net.

Заселването на възрастни квалифицирани мигранти от Западна Европа в малките населени места в България и Румъния създава възможност за развитие на изоставащите райони, като много от тях са в основата на местни инициативи за подобряване на живота в селището. Една от задачите по проекта е да се създаде база данни с опитни и квалифицирани англоговорящи експерти, които имат желание да се включат на пазара на труда, или да участват в доброволчески начинания.

Проектът има международно признание след наградата за добри практики, получена на Международната конференция „Възрастните хора от малцинствата, или мигранти в Европа. От предизвикателства, към възможности” провела се в Бон през октомври 2008 година.

Партньори:
  • Гимназия “Овидий”, Румъния
  • ФИК, Дания
  • Фор.Ком, Италия
  • Колеж Нирегхаза, Унгария
Проектът се изпълнява в рамките на програма VP/2007/009 ENEA “Активна подкрепа за социална активност и мобилност на възрастните хора, живеещи извън страната си на произход”