Сдружение “Международен институт по мениджмънт” има удоволствието да представи разработените в рамките на проект „Workplace Basic Skills Training for Low-Skilled Migrants“ Насоки за обучители на нискоквалифицирани възрастни и мигранти.

Проект „Обучение на основни умения на работното място за нискоквалифицирани мигранти“ /„Workplace Basic Skills Training for Low-Skilled Migrants“/ е насочен към подобряване на основните умения за работа сред ниско квалифицирани възрастни, в това число бежанци и мигранти, чрез разработване на интерактивни обучителни материали за придобиване на езикова грамотност, базови математически познания и социални умения – ключови фактори за успешната интеграция на пазара на труда.

Наръчникът за обучители е достъпен вече и на български език и може да бъде свален от тук:

1. WBS Guidelines for Trainers_ BG-correct