След цикъл от дискусии със заинтересовани страни и потенциални партньори, Сдружение „Международен  институт по мениджмънт“ разработи своята нова инициатива.

Тя е с наименование SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: Младежко социално предприемачество и социални иновации в гражданския сектор“ и е продължение надългогодишната ангажираност на организацията в подкрепа на гражданския сектор, младежката работа и работата в мрежа с партньорските страни.

Проектът поставя фокус върху новите за гражданския сектор тенденции на 21-ви век, широко групирани с общия термин социално предприемачество. По-конкретно, инициативата е замислена като съвместно сътрудничество за разработване на адекватни методи за младежка работа, идентифициране на добри практики и разработване на достъпни обучителни материали за дейности по изграждане на капацитет в областта на социалното предприемачество.

Проектът обединява 6 организации от 4 континента: 2 нестопански организации от България и Гърция, които ас активни в областта на младежка и социалното предприемачество, 2 младежки агента от Африка и 2 университета от Бразилия и Мексико, които участват в овластяването на младежка, социалното предприемачество и развитието на общността.

Проект SE-HUB е един от 76-те одобрени за финансиране (от общо 185 депозирани) кандидатури по първата поканата за 2018г. на програма Еразъм 3, ключова дейност Изграждане на капацитет в областта на младежта.

Очаква се проектът да стартира през м. декември и да бъде финализиран през м. юни, 2020г. Резултатите, които ще бъдат получени в рамките на инициативата включват:

  • Дейности за изграждане на капацитет, вкл. обучение на обучители и нетрадиционно изграждане на капацитет чрез преживяване;
  • Изработване на обучителни материали и база данни с добри практики в областта на социалното предприемачество и социалните иновации в гражданския сектор, представени чрез отворени образователни ресурси и мобилно приложение;
  • Установяване на социално иновационни обучителни центрове в проектните страни, свързани в SE-HUB мрежа;
  • Местни обучения за мултипликатори.