Сдружение “Международен институт по мениджмънт” беше домакин на първата сесия от обучението за обучители по SE-HUB младежки коучинг, което се проведе между 28 октомври и 1 ноември 2019 г. във Варна, България. Доц. д-р Тодор Радев, основател на МИМ и ректор на Висшето училище по мениджмънт, откри сесията.

В рамките на 5 дни участниците от България, Гърция, Намибия, Южна Африка, Мексико и Бразилия експериментираха с компонентите на обучителния модул и разучаваха основни елементи от учебните материали за социалното предприемачество и социалните иновации в гражданския сектор. Запознахме се с различни форми на обучение за възрастни, оценка на потребностите от обучение и стилове на обучение, проектиране на проекти в сферата на социалните иновации, коучинг и менторство.

Посещения на терен ни позволиха да се срещнем лично с някои от социалните предприятия и инициативи от базата данни SE-HUB.

Основната цел на сесията във Варна беше да подпомогне всички участници в създаването на обучителни курсове за конкретни целеви групи и да адаптират съдържанието към нуждите на различни категории обучавани.