Втората сесия от обучението „SE-HUB младежки коучинг“ се проведе в Каламата, Гърция.

K.A.NE (гръцката организация – партньор) имаше задачата да организира практическо-ориентирано обучение за младежка работа в рамките на дейности, насочени към социална промяна, включващи хора от уязвими социални групи. Темите в програмата включваха: работа в мрежа, устойчивост, мобилизиране на подкрепа от местната общност, SWOT анализ, набиране на средства и много други. И тук бяха посетени организации, развиващи добрите практики, описани SE-HUB, и представители на социалния бизнес в Каламата.

Бяхме включени в редица практически-ориентирани обучителни дейности, които ще бъдат от съществено значение за провеждането на коучинг, както и при тренингите за разпространение на добрите практики във всяка от страните, включени в проекта SE-HUB.