Доброто партньорство намира свой израз в обединяване на ресурсите и капацитета на организациите, в споделянето на експертния потенциал, както и чрез взаимна подкрепа и участия по повод и на различни проекти и събития.

Сдружение „Международен институт по мениджмънт”, освен учредител, е и член на Съвета на учредителите и донорите на Висше училище по мениджмънт.