Вчера (04.02.2020 г.) се проведе 2-рото местно събитие в България със сесии за съвместно наставничество в сферата на социалното предприемачество под надслов “Младежи с мисия”. Активни участници в него бяха, както български, така и чуждестранни студенти от над 10 държави, които обмениха идеи и опит в организирането и промотирането на социални инициативи в различните страни в полза на местните общности. В така създадената мултинационална и мултикултурна среда и атмосфера бяха генерирани наистина интересни идеи, включително за съвместни транснационални инициативи в областта на социалното предприемачество.

Събитието се организира от Сдружение “Международен институт по мениджмънт” в рамките на проекта SE-HUB „Овластяване на създателите на промяна: Младежко социално предприемачество и социални иновации в гражданския сектор“.