На 28 февруари 2020 година се проведе четвъртото местно събитие по проект SE-HUB в България. В него взеха участие бъдещи млади социални предприемачи от гимназията по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“ в град Добрич. Разказахме им накратко за проекта и им представихме разработените материали. Като бъдещи предприемачи, те бяха силно заинтересовани от идеята за социално отговорен бизнес. С тях говорихме за добрите практики, които могат да се наблюдават в България и обсъдихме каква е мисията на едно социално предприятие.