Това са интервютата, записани в рамките на културно-визуалния медиен проект  “Истории на младежта: Култура, развитие и социални промени в живота на младите хора” от IMI, България, YouNet, Италия, EHSB, Хърватия, NCONGO, Ботсвана, JASA, Южна Африка и TYCEN, Танзания, в рамките на проекта „Младежта в действие“ – „Култура за устойчиво човешко развитие: справяне с младежката безработица чрез културни проекти, базирани в общността“ / YU-CULT /