На 6 август 2018 година Сдружение Международен институт по мениджмънт – Варна организира работна среща за представяне на курс “Личностни умения за заетост” и резултати от тестването му сред родители на деца с увреждания. Събитието ще се проведе от 10:00 часа в конферентната зала на Висше училище по мениджмънт /град Варна, ул. „Оборище“ 13А, ет. 4, зала 410а/.

Освен представяне на курса „Личностни умения за заетост“ и неговите резултати, на срещата ще бъдат дискутирани и въпросите, свързани с реализацията на пазара на труда на родители, на деца с увреждане – трудности и възможности за пазарна интеграция и реализация.

За участие в събитието са поканени работодатели, неправителствени организации, работещи в сферата на социалните услуги, доставчици на социални услуги, родители на деца с увреждане и всички заинтересовани лица.

За участие е необходимо да направите предварителна регистрация, като за целта може да изпратите своето потвърждение на е-mail:  project.profil.mim@gmail.com или на тел. 0886/ 566 244. Участието е безплатно. Програма за събитието може да откриете на интернет страницата на проекта: http://profil-blog.mimbg.org/ , секция „Събития“.

Проект “Интегриран модел за активиране на професионалните и личностните умения за заетост и  социално включване” /ПРОФИЛ/ има за цел да подобри качеството на живот и участието на пазара на труда на семействата с деца с увреждане, чрез разширяване на възможностите за заетост, повишаване на мотивацията за трудова активност, развитие на личностните и професионалните умения и осигуряване на ефективен диалог с работодателите.

Проект ПРОФИЛ, Договор №  BG05M9OP001-2.005-0149-C02 се изпълнява от Сдружение “Международен институт по мениджмънт”, в партньорство с „Е-турс” ООД и Фондация “Радост за нашите деца“. Проектът е финансиран по процедура „Активно включване“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.