Първата дейност по проект SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: Младежко социално предприемачество и социални иновации в гражданския сектор“ е провеждането на т.нар. Семинар за изграждане капацитета на младежки работници.

Събитието цели да дискутира местният контекст на партньорските страни (България, Гърция, Намибия, Южна Африка, Мексико и Бразилия), да определи приоритетите и фокус направленията за социално предприемачество. То има важна роля за изпълнението на следващите проектни дейности и осигурява подкрепа за ефективното планиране на оптималните резултати на инициативата в националния контекст на всяка участваща страна.

Семинарът в подкрепа на младежките работници се провежда от 25-ти до 29т-ти март, като негов домакин е Университет на Колима, Мексико.

Събитието събира 12 международни и 10 местни участника, които в рамките на 5-дневната програма ще бъдат потопени в поредица от практически насочени презентации, партньорско обучение, наставничество, съвместно решаване на проблеми и други групови активности.

Проект SE-HUB  е съвместна инициатива на 6 организации, която е съ-финансирана от програма Еразъм+ на Европейския съюз по силата на договор за безвъзмездно финансиране № 2018-3974.