Университетът в Колима (UCOL) бе домакин на откриващото събитие на проект SE-HUB, което събра над 20 младежки работници, преподаватели и активисти от България, Гърция, Намибия, Южна Африка, Мексико и Бразилия. Семинарът беше открит от Хосе Едуардо Ернандес Нава, ректор на Университета в Колима, като се включиха преподаватели, изследователи и студенти от университета, както и служители на правителството на Колима.

Обсъдихме местния контекст, двигателите на социалното предприемачество и социалните иновации във всяка страна- участник по проекта SE-HUB, като определихме приоритетите и основните области в процеса на подпомагане на младежкото социално предприемачество и иновациите в нестопанския сектор.

Представихме нашите проблеми и цели, споделихме нашия опит и идеи, участвахме в брейнсторминг-сесия и задавахме въпроси.

Така, в резултат на работата по време на семинара, разработихме нашата база данни SE-HUB, модел за коучинг на връстници и инструментариум за социално предприемачество.