Днес (13.12.2019 г.) даваме старт на поредица от 5 обучителни сесии, обединени от мотото „Младежи с мисия“, които ще се проведат в рамките на проект SE-HUB „Овластяване на създателите на промяна: Младежко социално предприемачество и социални иновации в гражданския сектор“. Сдружение “международен институ по мениджмънт” е водещ партньор по проекта, като заедно с партньорски организации от Мексико и Бразилия, Гърция, Намибия и Южна Африка, изпълнява инициативата, насочена към подпомагане на младежите и техните организации да станат социални предприемачи и да въвеждат социални иновации в своите общности.

Първото събитие се проведе днес под надслов „Коледа е време за споделяне“ в гр. Добрич и в него взеха участие младежи неравностойно социално положение, с които проведохме съвместна сесия за наставничество, поговорихме за възможностите да бъде преодоляна социалната изолация и пърноценното интегриране в местните общности чрез похватите на социалното предприемачество. Младежите научиха и как и къде да търсят подкрепа за развитие на идеите си за местен социално-отговорен бизнес, и как да се подготвят за него чрез целенасочени обучения и тренинги.

И тъй като Колендният дух е завладял и нас, заедно приготвихме вкусни сладки, които (в унисон със социалната тематика) споделихме с част от жителите на град Добрич 🙂

Пожелаваме Ви Весели празници!