Устойчивото развитие през погледа на младите хора

Период на изпълнение:
01.12.2009 – 30.11.2010
Какви са целите на този проект?

Концепцията на проекта залагаше на обединение на младите хора посредством общите им интереси, креативност и въображение за изразяване на личностна позиция по отношение на актуални теми. Това създава предпоставки за по- дълбоко разбиране сложността на обществото, както и възможности за по-активно включване при създаването на баланс между социалното, икономическо и природно богатство и опазването на културните, традиционните и религиозни ценности.

Дейности по проекта:

В организирано он-лайн състезание за селектиране на целевата група по проекта
взеха участие над 250 младежи от 6 страни, които публикуваха над 350 снимки на тема “Устойчиво развитие”. Избраните 24 младежи взеха участие в своеобразно “Зелено училище”, което се проведе през м. април, 2010 г.  и обърна внимание на актуални теми от екологията, опазването на околната среда и нейните ресурси, борба с бедността и много други. Младежите участваха и в друг вид обучение – за правене на филми. Водещи експерти от Германия преподаваха на младежите важни материали свързани с видео заснемането, видео монтаж, както и генериране на идеи за филми. Младежите имаха възможността да се срещнат и да обменят опит с връстници от други страни, което допълнително разшири кръгозора им и насърчи толерантността между
различните ценности.

В продължение на тази тема от проекта, през м. септември, 2010 г. бе организиран филмов фестивал в Добрич, където бяха представени създадените от обучените младежи филми.

Още информация:

В проекта участват 480 младежи от 6 страни – България, Германия, Франция, Узбекистан, Казахстан и ЮАР. Те ще преминат обучение по медийно отразяване и монтиране на журналистически репортажи. Ще се научат да боравят с техническите инструменти на киното и фотографията. Като резултат участниците ще покажат своите творби в международен кино фестивал и фотографска изложба.

Статия Interviews
Партньори:

Този проект е съвместно начинание на следните организации:

  • Бюргерхаус Бенохаус, Arbeitskreis Ostviertel e.V (Германия)
  • АМSED (Франция)
  • Джуниър Ачийвмънт Южна Африка – JASA (Южна Африка)
  • НПО “ФАОЛ” (Узбекистан)
  • Университет Кайнар (Казахстан)

Проект 2009 – 3520, програма “Младежта в действие” на Европейския съюз