На 26 ноември 2019 г. екипът на МИМ имаше удоволствието да се включи в кръглата маса на тема „Междусекторното партньорство за социална промяна: Социалното предприемачество като алтернативно решение на младежката безработица“. Инициатор беше Мрежата Хлебни къщи, а домакин – Социалната чайна (The Social Teahouse). Проблемите, характерни за Варна, както и националните предизвикателства бяха обсъдени от различни гледни точки. Опитахме се да открием и различни подходи за тяхното решаване. Беше наистина прекрасно събитие за учене и споделяне между съмишленици! След вълнуваща седмица във Варна, пълна с вдъхновяващи дискусии, срещи и много неща, които научихме едни от други, екипът на SE-HUB отива на юг, към Каламата.