Интелектуалните продукти по проект „Валоризиране на висококвалифицираните мигранти” (2014-1-IT02-KA204-003515) са достъпни и чрез нашия уеб-сайт: http://valorize.odl.org/

Listovka_BG_IMI