Международното младежко обучение по проект “SE-HUB” ще се проведе от 28.10.2019 до 1.11.2019 във Варна, България и Камата, Гърция.
Програмата ще бъде побликувана на фейсбук страницата на проекта и на уебсайта ни:

Програма