Устойчивото развитие не зависи само от световните лидери.

Всички ние можем да направим нещо за по-проспериращ, приобщаващ и устойчив свят.

Затова, ние от сдружение „Международен институт по мениджмънт“ работим всеотдайно за насърчаване на прехода към по-добро бъдеще, за осигуряване на необходимия инструментариум и за създаване на знания и умения за носителите на тази промяна.

0
Успешни международни и национални проекта
150
Доброволци
0
Експерта в мрежа

Стартирахме през 1993г. Партнирахме си с повече от 20 организации от 5 континента, за да разработим:

Сътрудничим си с организации от всички области, за да:

Насърчаваме интердисциплинарните изследвания, трансфера на технологии и въвеждането на иновации в практиката

Подобряваме качеството на формалното и неформалното образование и обучение на всички нива

Създаваме среда за развитие на знания и умения за обезпечаване на зеления преход на икономиката и обществото
Подкрепяме младите хора да бъдат по-активни и по-информирани участници в обществените процеси
Подпомагаме уязвимите групи в процесите по интеграция, квалификация и подобряване на благополучието им

Темите, по които работим:

Успешните ни инициативи:

Ние създаваме и подкрепяме стойностни идеи, които спомагат за развитието на обществото, икономиката и личността.