Актуално

inclusivity, accessibility, adaptive services-8296770.jpg

Запознайте се с резултатите от проект “Култура на дарителството и социалното включване”

Проект „Промотиране на култура на дарителството и социалното включване: Въвличане на доброволци и местни общности в съвместното планиране и изпълнение на социални инициативи за набиране

Прочети повече »
fishing vessel, professional fishermen, vessel-7631234.jpg

Публично събитие за представяне на резултатите от апробирането и приложимостта на модела за мониторинг на усвоените компетенции на завършилите професионално обучение ще се проведе в град Варна на 11 ноември 2022 г.

Събитието има за цел е да представи обобщените изводи от направеното апробиране на модела за външно независимо оценяване в професионалното обучение, който Сдружение „Международен институт

Прочети повече »
villa cortine palace, breakfast room, restaurant-949550.jpg

Секторен съвет за квалификация в областта на хотелиерството и ресторантьорството беше учреден във Варна

С встъпително заседание, проведено вчера (26.05.2022 г.) в град Варна, беше учреден Секторен съвет за квалификация „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“. За участие в съвета бяха

Прочети повече »
social media, media, board-1989152.jpg

Сдружение МИМ работи по договор за апробиране на модел за секторен съвет за квалификация с НАПОО

Сдружение “Международен институт по мениджмънт” беше избрано от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) да извърши апробиране на модела за мониторинг на усвоените

Прочети повече »
completed, stamp, complete-5251110.jpg

Сдружение МИМ приключи изпълнението на проект “ПРОФИЛ”

Сдружение “Международен институт по мениджмънт” – Варна успешно финализира проект „Интегриран модел за активиране на професионалните и личностните умения за заетост и социално включване“ (ПРОФИЛ), в

Прочети повече »