Контакти

Основните звена на „Международен институт по мениджмънт“ (МИМ) са ситуирани в градовете Варна и Добрич (България)

Намерете ни в нашите офиси:

ул. Оборище 13а 9000 гр. Варна

+359 52 620 871

ул. България 3, 9300 гр. Добрич

+359 58 655 626

Свържете се с нас онлайн:

Изпратете ни имейл:

imi.youth@gmail.com