Запознайте се с резултатите от проект “Култура на дарителството и социалното включване”

Проект „Промотиране на култура на дарителството и социалното включване: Въвличане на доброволци и местни общности в съвместното планиране и изпълнение на социални инициативи за набиране на публично финансиране“ е една различна, малка по мащаб инициатива, която бе подкрепена от програма Еразъм + и успешно реализирана от 2 партньорски организации: Сдружение “Международен институт по мениджмънт” от Варна (България) и Avis Comunale di Carrara Odv от Тоскана (Италия). Проектът стартира на 1 ноември 2022г. с поредица от подготвителни дейности и срещи между партниращите си организации, чиято цел бе да се установи добър и координиран подход на действие, който да гарантира високи и устойчиви резултати. Същинските дейности на инициативата започнаха през м. февруари 2023 посредством провеждането на кратък курс по темите на дарителството и използването на съвременния подход „краудфъндинг“ за осигуряване на финансиране за социални каузи. Обучението бе с обща продължителност от 20 уч. ч. разпределени в общо 10 сесии и разгледа важни теоретични и практически въпроси като:

Пълната програма на курса и достъп до презентациите от нея, може да намерите тук.

В курса се включиха над 30 заинтересовани лица, сред които студенти на Висше училище по мениджмънт, доброволци към БмЧК и други представители на неправителствения сектор. Самите занятия се провеждаха в хибриден вариант, с възможност за онлайн и присъствено участие. В две от сесиите пък проведохме съвместна дискусия с италианските участници в паралелния курс, организиран от нашите партньори.

Търсен добавен резултат от курса бе провеждането на една кампания за групово събиране на средства. Каузата бе избрана от обучаемите – осигуряване на едно незабравимо морско преживяване за 15 млади хора с трайни увреждания, които въпреки трудностите и предизвикателствата избират да бъдат трудово активни, вместо да останат социално подпомагани и обгрижвани от своите семейства и институциите.

В рамките на 60 дни – през месеците юни до август 2023г. приложихме изготвената от обучаемите стратегия по промотиране и управление на кампанията: разпространявахме публикации в социалните мрежи и електронните медии, писахме до свои поддръжници, поставяхме листовки и плакати на място в заведението за хранене, в което работи целевата група, създавахме видео съдържание.

На 11 август с радост обявихме своята кампания за успешна, а на 3-ти септември 2023г. 15-те младежи от спомагателния екип на бистро „Академика“ – дом на Център за защитена заетост „Кредо“ с трепет поеха на своето пътешествие.

На 10 октомври представихме пред над 30 заинтересовани лица нашата инициатива и резултатите от нея. Не пропуснахме възможността да насърчим участниците да използват подхода на краудфъндинга, за да реализират своите социални каузи. Направете го и Вие!