News

inclusivity, accessibility, adaptive services-8296770.jpg

Запознайте се с резултатите от проект “Култура на дарителството и социалното включване”

Проект „Промотиране на култура на дарителството и социалното включване: Въвличане на доброволци и местни общности в съвместното планиране и изпълнение на социални инициативи за набиране

Read more
fishing vessel, professional fishermen, vessel-7631234.jpg

Публично събитие за представяне на резултатите от апробирането и приложимостта на модела за мониторинг на усвоените компетенции на завършилите професионално обучение ще се проведе в град Варна на 11 ноември 2022 г.

Събитието има за цел е да представи обобщените изводи от направеното апробиране на модела за външно независимо оценяване в професионалното обучение, който Сдружение „Международен институт

Read more
social media, media, board-1989152.jpg

Сдружение МИМ работи по договор за апробиране на модел за секторен съвет за квалификация с НАПОО

Сдружение “Международен институт по мениджмънт” беше избрано от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) да извърши апробиране на модела за мониторинг на усвоените

Read more