Стартира обучителен курс относно организирането и провеждането на кампании за публично финансиране

В 18,00 ч. на 23 февруари 2023 стартира кратък обучителен курс посветен на кампаниите за набиране на публично финансиране в полза на различни каузи и нуждаещи се лица. Сесиите на обучението ще се провеждат на ежеседмична база – всеки четвъртък до 20 април 2023, включително. Организаторите от сдружение „Международен институт по мениджмънт“ предлагат възможност за присъствено и онлайн участие.

По света „краудфъндинг“ кампаниите са достъпен инструмент за набиране на финансиране за реализиране на бизнес идея, благотворителна кампания или социална кауза. И макар понятието да набира все по-голяма популярност и приложение и в България, потенциала на този способ за финансиране все още не се използва напълно. Съществуват отделни кампании и няколко дигитални платформи, които предоставят възможност на заинтересовани членове от обществото да се ангажират с организацията и реализацията на (най-вече) благотворителни кампании. Те генерират някакви положителни резултати, често успяват да достигнат целите на каузата си и приключват там. Ползите за обществото, обаче, биха могли да са много повече, ако при организацията и управлението на тези кампании се подходи със знание за възможните допълващи ефекти, внимателно планиране на действията и ефективно управление на постиженията.

Този кратък обучителен курс ще предостави умения и знания именно в тази посока. Той комбинира теоретични и практически занятия и срещи с лица, посветили се на подобни каузи, както и дискусии със заинтересовани лица от Италия.

Подробната програма на курса може да намерите тук: https://drive.google.com/file/d/1j89d0EykZuYGcb1Aa6a6GhubkdtmJJ5o/view?usp=share_link

Участието в курса е напълно безплатно, но местата са ограничени. Необходима е предварителна регистрация чрез попълване на формуляр: https://forms.gle/M9UbXaVhPVzKJHiUA

Курсът се провежда в рамките на проект „Промотиране на култура на дарителството и социалното включване: Въвличане на доброволци и местни общности в съвместното планиране и изпълнение на социални инициативи чрез групово финансиране“, който се финансира по програма Еразъм+ и се изпълнява в партньорство между Сдружение „Международен институт по мениджмънт“ – Варна и Avis Comunale di Carrara Odv от Тоскана, Италия.