NECME: Нови форми на европейско гражданство в ера на миграцията

В периода след 2010т. миграционните потоци към Европа се увеличиха значително, а 2015 е белязана от  европейската мигрантска криза. 

Притокът на бежанци и икономически мигранти, които ЕС следва да приеме разпалиха политическите дебати, но и предизвикаха появата на различни настроения сред европейското общество – от хуманна проява на грижа и толерантност до ксенофобия и дискриминационни поведения. Нещо повече – то провокира стабилността на усещането за европейско гражданство и принадлежност. 

Проект NECME насочва вниманието си към тази актуална обществена тема. Водеща цел на инициативата е да проучи как явлението на миграцията влияе върху европейското гражданско общество в среда на възникване на нови форми на обществена ангажираност и активно гражданство. 

Той обединява 17 граждански организации от 16 страни на стария континент и се реализира чрез три основни части: международно проучване в страните-партньори, обследващо възприятията за мигрантите и за феноменът на миграцията; изучаване на местни и международни активности на място, разпространение на резултатите и насърчаване на самостоятелното или комплексно гражданско действие за улесняването включването на мигрантите в европейското общество.

Период на изпълнение:

01.11.2016 – 30.04.2018

Финансирано от:

Програма "Европа за гражданите" на Европейския съюз

Основни концепции:

Целеви групи и ползватели:

Разработки и продукти от проекта:

Партньори