SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: Младежко социално предприемачество и социални иновации в гражданския сектор

Младежките организации в ЕС, Африка и Латинска Америка се намират в бързо променяща се социална среда и граждански сектори. Дори в ЕС, където те обикновено функционират добре, продължителната икономическа криза и неотложните обществени предизвикателства се противопоставят на способността на публичните политики да предотвратят маргинализацията на уязвимите социални групи. В Африка икономическите, социалните и политическите институции, като правителства, пазари и компании, често не успяват да задоволят ключови основни нужди и права на хората в обществото или пренебрегват големи групи от населението.

Много младежки лидери са силно мотивирани да променят обществото към по-добро и вярват, че могат да го направят чрез гражданския сектор. И все пак застъпническата и благотворителната дейност в гражданския сектор също се променя. Тъй като социалните проблеми стават все по-трудни за решаване, много от традиционно действащите нестопански организации в крайна сметка се оказват неефективни поради тромавия, институционален, зависим от донори и егоистичен модел на работа. Социалните иновации и рискове, нестопанските организации, които възприемат търговски стратегии, социалните кооперативни предприятия и общностното предприемачество се очертават като новите тенденции в гражданския сектор на 21 век. Тези форми често се обединяват в общия термин “социално предприемачество”.

Въпреки това новата тенденция размива традиционните граници между публичния, частния и гражданския сектор. Тя е променлива, недостатъчно проучена и объркваща за много младежки организации. Макар да вярват, че трябва да насърчават младежките лидери да поемат по новия път на “социалното предприемачество”, те не разполагат както с теоретична, така и с практическа база, за да се ангажират с ефективно изграждане на капацитет. Проектът SE-HUB е замислен като съвместна инициатива на 6 организации с различен профил от 4 различни континента  за разработване на адекватни методи за работа с младежи, идентифициране на добри практики и разработване на достъпни обучителни материали за дейности по изграждане на капацитет в областта на социалното предприемачество.

Период на изпълнение:

15.12.2018 – 15.06.2020

Финансирано от:

Програма "Еразъм +" на Европейския съюз

Основни концепции:

Целеви групи и ползватели:

Разработки и продукти от проекта:

Партньори: