WORKPLACE BASIC SKILLS: Обучение по основни умения за работа на нискоквалифицирани мигранти

Писмената грамотност, базовите математически познания, както и социалните умения са ключови фактори за успешната интеграция на пазара на труда. Дефицитът на компетентности в тези области може да се окаже пречка за успешното включване на пазара на труда, особено за възрастни с ниска квалификация (вкл. мигранти, бежанците и местни жители).

Проект “Основни умения за работа на нискоквалифицирани мигранти” се фокусира върху подобряването на основните умения на възрастни с ниско ниво на образование, като поставя фокус върху четири професионални сектора: “Строителство“, “Социални грижи и здравеопазване“, “Туризъм” и “Почистваща индустрия“.

Инициативата отчита ограниченията, произтичащи от изучаването на чисти теоретични концепции, поради което предлага иновативен подход, основан на дигиталните образователни инструменти и разказването на истории. Влизайки в обувките на четири героя, учащите могат да съпреживеят типичните професионални ситуации и да формират реакциите си според компетентното си прилагане на основните умения, особено необходими в тези професии. Задачите са примери от ежедневния трудов живот на четири примерни професии от различните работни сектори. Тъй като приложението има практическа насоченост и интерактивна концепция компетентността се натрупва, чрез множеството пресъздадени ситуации.

 

Период на изпълнение:

01.11.2018 – 31.10.2020

Финансирано от:

Програма "Еразъм +" на Европейския съюз

Основни концепции:

Целеви групи и ползватели:

Разработки и продукти от проекта:

Партньори:

Повече за проекта:

https://wbs.ili.eu/