NECME: Нови форми на европейско гражданство в ера на миграцията

Проектът цели да проучи как явлението на миграцията влияе върху европейското гражданско общество в условията на създаване на нови форми на обществена ангажираност и активно граржданство.

 

“Постоянният миграционен поток през последните години повлиява европейското гражданско общество – казва Мария Фалконе, президент на Фондация Фалконе – и всеки от нас трябва да вземе активна роля в проеодоляването нa ксенофобията, нетолерантните и дискриминационни поведения”

Период на изпълнение:
 01.11.2016 – 30.04.2018
Каква е целта на NECME?

Проектът “Нови форми на европейско гражданство в ера на миграцията” обединява 17 граждански организации от 16 страни в Европа. Проектът поставя акцент върху нарастващите потоци на преселване в и към стария континент и цели да проучи как явлението на миграцията влияе върху европейското гражданско общество в среда на възникване на нови форми на обществена ангажираност и активно гражданство. Проектът се финансира по програма Европа за гражданите на Европейският съюз.

Защо е полезен NECME?

Проект “Нови форми на европейско гражданство в ера на миграцията” се състои от три основни части: международно проучване в страните-партньори, обследващо възприятията за мигрантите и за феноменът на миграцията; изучаване на местни и международни активности на място, разпространение на резултатите и насърчаване на самостоятелното или комплексно гражданско действие за улесняването включването на мигрантите в европейското общество.

Резултати

Международното проучване на възприятията бе проведено онлайн, паралелно във всички участващи страни в началото на 2017г. Въпросите в него изследваха важни аспекти от обществените възприятия, вкл. перцепция за миграцията като цяло, за причините за съществуването, както и произтичащите от нея възможности и рискове.

Резултатите от проведеното проучване бяха представени в рамките на специално организирано за целта събитие във Валмейра, Малта в периода 20-21.04.2017, в което участие взеха 26 граждани от участващите страни.

В продължение на инициативата от 20-21 май 2017г. в Палермо (Италия) пък се състоя цикъл от срещи и дебати, чиято цел бе да демонстрират на участващите 28 граждани как интеграцията на имигрантите може да бъде постигната чрез активен ангажимент на местните публични институции и на организациите на гражданското общество, работещи с доброволци.

Като част от процеса по изучаване на местните и международни активности в периода 13.09 – 15.09.2017г. се състояха две срещи във Виена (Австрия) с представители на FRA – Агенцията на Европейския съюз за Фундаментални права и UNODC – Офисът на Обединените нации за борба с наркотиците и престъпността. Цел на събитието бе да повиши осведомеността на участващите 25 лица по темата за човешки права, както и да спомогне за преодоляване на потенциално поведение на ксенофобия и расизъм.

В продължение на усилията за разпространение на резултатите от проектът и мултиплициране на резултатите, пък, бяха проведени поредица от информационни събития в 13 от партньорските страни в периода от м. октомври, 2017 до м. април, 2018. Над 340 души общо бяха въвлечени в тези форуми.

Инициативата приключи с 1 финална среща, чиято цел бе да обобщи и оцени проведените активности за промотиране на резултатите, която се състоя в гр. Амаранте (Португалия) в началото на м. април, 2018 .

Повече за проекта: http://www.fondazionefalcone.it/progetti-europei/

Партньори
 • Фондация ”Джовани и Франческа Фалконе” (Италия) – инициатор и координатор на проекта;
 • Антигона – Информационен и документационен център за расизъм, екология, мир и ненасилие (Гърция);
 • Асоциация ”Циганско око” (Румъния);
 • Асоциация ”Информационен център за младежта” – Италия;
 • Приключенски клуб ”Маряо” (Португалия);
 • Асоциация ”Отвъд бариерите” (Албания);
 • Фондация за промотиране на социалното включване в Малта – FOPSIM (Малта);
 • Частна фондация FISCAT (Испания);
 • Фондация Tale Euro Est (Полша);
 • Международен Институт по Мениджмънт (България);
 • LeISA GmbH (Германия)
 • Образователен център Медия (Сърбия);
 • Център за международно образование GEMS (Чехия);
 • НПО Сфера – Македония;
 • ”Out of the Box International” (Белгия)
 • Асоциация на местните демократични агенции (Хърватска);
 • Колеж Vidzeme (Латвия)

Проект 2014-1-IT02-KA204-003515, Програма “Еразъм+”, Стратегически партньорства в областта на образованието за възрастни. Водещ партньор е Каза ди Карита, Торино, Италия.