thristov

inclusivity, accessibility, adaptive services-8296770.jpg

Запознайте се с резултатите от проект “Култура на дарителството и социалното включване”

Проект „Промотиране на култура на дарителството и социалното включване: Въвличане на доброволци и местни общности в съвместното планиране и изпълнение на социални инициативи за набиране на публично финансиране“ е една различна, малка по мащаб инициатива, която бе подкрепена от програма Еразъм + и успешно реализирана от 2 партньорски организации: Сдружение “Международен институт по мениджмънт” от […]

Запознайте се с резултатите от проект “Култура на дарителството и социалното включване” Read More »

montenegro, kotor, port-1036764.jpg

Заедно подарихме една вълнуваща морска разходка за 15 млади хора в неравностойно положение

В ранната сутрин на 3 септември 2023, с удобни дрехи в бяло и синьо, с очи пълни с очаквания и сияещи усмивки, 15 млади хора с различни увреждания от спомагателния екип на бистро “Академика” – Варна (дом на Център за защитена заетост “Кредо”) се срещнаха, за да се впуснат в едно незабравимо преживяване – уникална

Заедно подарихме една вълнуваща морска разходка за 15 млади хора в неравностойно положение Read More »

puppet, star, figure-1004569.jpg

Кампанията ни за колективно набиране на средства е вече активна

В рамките на нашата инициатива Culture of Giving проведохме кратък курс по темите за култура на дарителството и организирането и провеждането на кампании за колективно набиране на средства (crowdfunding). Повече от 20 заинтересовани лица – доброволци към МИМ и БмЧК, представители на неправителствения сектор и студенти на ВУМ овладяха основите за използването на този съвременен

Кампанията ни за колективно набиране на средства е вече активна Read More »

fishing vessel, professional fishermen, vessel-7631234.jpg

Публично събитие за представяне на резултатите от апробирането и приложимостта на модела за мониторинг на усвоените компетенции на завършилите професионално обучение ще се проведе в град Варна на 11 ноември 2022 г.

Събитието има за цел е да представи обобщените изводи от направеното апробиране на модела за външно независимо оценяване в професионалното обучение, който Сдружение „Международен институт по мениджмънт“ (МИМ) тества в периода май-октомври 2022 г. За целта беше създаден пилотен Секторен съвет за квалификация (ССК) в направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ и бяха излъчени външни оценители,

Публично събитие за представяне на резултатите от апробирането и приложимостта на модела за мониторинг на усвоените компетенции на завършилите професионално обучение ще се проведе в град Варна на 11 ноември 2022 г. Read More »

villa cortine palace, breakfast room, restaurant-949550.jpg

Секторен съвет за квалификация в областта на хотелиерството и ресторантьорството беше учреден във Варна

С встъпително заседание, проведено вчера (26.05.2022 г.) в град Варна, беше учреден Секторен съвет за квалификация „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“. За участие в съвета бяха поканени представители на държавните институции, браншови работодателски организации на национално и регионално ниво, обучаващи институции (професионални гимназии, ЦПО, висши училища), както и други организации, работещи в сектора на хотелиерството и

Секторен съвет за квалификация в областта на хотелиерството и ресторантьорството беше учреден във Варна Read More »

social media, media, board-1989152.jpg

Сдружение МИМ работи по договор за апробиране на модел за секторен съвет за квалификация с НАПОО

Сдружение “Международен институт по мениджмънт” беше избрано от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) да извърши апробиране на модела за мониторинг на усвоените компетенции на завършилите професионално обучение, разработен в рамките на проект „Качество и ефективност“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Целта е тестване на модела „секторен съвет за квалификация“,

Сдружение МИМ работи по договор за апробиране на модел за секторен съвет за квалификация с НАПОО Read More »

completed, stamp, complete-5251110.jpg

Сдружение МИМ приключи изпълнението на проект “ПРОФИЛ”

Сдружение “Международен институт по мениджмънт” – Варна успешно финализира проект „Интегриран модел за активиране на професионалните и личностните умения за заетост и социално включване“ (ПРОФИЛ), в партньорство с Туристическа агенция „Е-турс“ и Фондация „Радост за нашите деца“, договор № BG05M9OP001-2.005-0149-C02, финансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Сдружение МИМ приключи изпълнението на проект “ПРОФИЛ” Read More »

project, pieces, business-3652877.jpg

Нова инициатива на МИМ отново с висока оценка

След цикъл от дискусии със заинтересовани страни и потенциални партньори, Сдружение „Международен институт по мениджмънт“ разработи своята нова инициатива. Тя е с наименование SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: Младежко социално предприемачество и социални иновации в гражданския сектор“ и е продължение на дългогодишната ангажираност на организацията в подкрепа на гражданския сектор, младежката работа и работата

Нова инициатива на МИМ отново с висока оценка Read More »

cyber security, global, network-2296269.jpg

COSTAID: Стратегии за справяне с информационните смущения

Развитието на съвременните цифрови технологии и глобално общество позволяват обмена на информация между най-отдалечените точки на света да се случва за по-малко от няколко минути. Това носи множество предимства, но и недостатъци. Все по-често цифровите технологии се използват недобросъвестно, включително за измами и разпространение на послания с невярна информация. Възможните последици са много и включват примери

COSTAID: Стратегии за справяне с информационните смущения Read More »